,

ispso conference highlights: работа с групи и общности в условията на социална травма и конфликт

Част от работната програма на конференцията по време на годишната среща на Международното общество за психоаналитично изследване на организациите (ISPSO) – която ще се проведе в София през първата седмица на м.юли тази година – е традиционният модул от семинари за професионално развитие.  На 01.07.2024 г. д-р Антоанета Матеева и Златко Теохаров от Института за психология на групите ще представят семинар на тема: „The experience of psychoanalysis and psychodrama in working with groups and communities in a situation of social trauma and conflict“. Обхваща три сесии, всяка с продължителност от час и половина, с почивка между тях, и ще се води на английски език.
За повече информация кликнете върху темата на семинара.