HourSpace: пети семинар върху текст с водещ Златко Теохаров

На 5ти декември в HourSpace се състоя ново издание на поредицата четения, инициирана през лятото от УС на БДПГТ. Водещ е Златко Теохаров, а предложението му за текст: „ПРЕНОС, КОНТРАПРЕНОС И ТЕЛЕ“ (студия върху терапевтичното отношение в психодрамата и психоанализата от Натан П. Ф. Келерман). Повече за събитието вижте на ФБ страницата на БДПГТ.

Posted on: декември 6, 2017vnedialkova