,

ЖЕЛАНИЕ ЗА ГРУПА: Груповодинамичен сензитивен тренинг към ИПГ

Сензитивният тренинг е груповодинамична лаборатория, ориентирана към разкриване и използване на възможностите на групата за себепознание.…
,

„Чуждият е чужд само в далечината: Интерактивен модел за групова работа с темата за етническата принадлежност, стигматизацията и толерантността.”

Това е темата на научно-практическата работа на д-р А. Матеева и психодрама терапевта Зл. Теохаров. Тя беше представена по време на…