,

ЖЕЛАНИЕ ЗА ГРУПА: Груповодинамичен сензитивен тренинг към ИПГ

Сензитивният тренинг е груповодинамична лаборатория, ориентирана към разкриване и използване на възможностите на групата за себепознание.…

„Психодрама и травма. Да отиграеш болката” – нова книга на издателството на Института по психология на групите

Имаме удоволствието да ви поканим на представянето на новата книга на Института по психология на групите „Психодрама и травма. Да…
,

„ИНТЕРВЕНЦИИ В ГРУПОВАТА АНАЛИЗА“ – първа книга на издателството на Институт по психология на групите

Книгата предлага изключително рядката възможност да надникнем в практиката на груповата терапия. Работните материали са събрани в…

ИПГ с екип за безплатно онлайн консултиране в отговор на Ковид-19

Never let a good crisis go to waste...кризите ни заставят да преразгледаме преценката си за реалността. От една страна, сякаш, е нуждата от бързи и резултатни…

Психоанализа на коронавируса: какво се случва с душата ни при смъртна заплаха 

Предлагаме превод на статията „Psychoanalyzing the Coronavirus: This Is What Happens to Our Mind Under a Mortal Threat“ на израелската психоаналитичка Мерав Рот. Тук тя описва…
,

Представяме ви обучителната програма

за първия от поредицата семинари на двугодишното сертифицирано обучение в областта на психодинамичното разбиране за работа с групи. Обучението…
, ,

Да учиш на консултиране: лекция на Проф. Томас Швингер през април

„Всеки учител трябва да се научи да спре да обучава, когато дойде време за това.” /Брехт/ Публична лекция по покана на ИПГ и Психодрама…

Конференция на Австрийската асоциация по групова динамика и психотерапия (OAGG) в Грац

Екип от ИПГ присъства на ежегодната конференция на Австрийската асоциация по групова динамика и психотерия (OAGG), която се проведе в…