,

„ИНТЕРВЕНЦИИ В ГРУПОВАТА АНАЛИЗА“ – първа книга на издателството на Институт по психология на групите

Книгата предлага изключително рядката възможност да надникнем в практиката на груповата терапия. Работните материали са събрани в…