Седем програми за обучение, одобрени от МОН

Екипът на Детската академия на науките, изкуствата и спорта, съвместно със специалисти от Института по психология на групите, създаде…