,

„Чуждият е чужд само в далечината: Интерактивен модел за групова работа с темата за етническата принадлежност, стигматизацията и толерантността.”

Това е темата на научно-практическата работа на д-р А. Матеева и психодрама терапевта Зл. Теохаров. Тя беше представена по време на 34-та международна годишна среща на ISPSO в гр. Копенхаген, Дания, от 3 до 9 юли 2017г..

За тези от вас, които се интересуват от темата и от практическото приложение на модела за групова работа, предлагаме резюме на статията тук.