,

Синдром на професионалната умора

Двудневен обучителен семинар, посветен на справянето със стреса в професията на учителя, предстои да се случи на 18ти и 19ти декември 2017 г.  в Горна Оряховица. Водещи са Антоанета Матеева и Иван Иванов, специалисти от Института по психология на групите. Обучението е част от програмите, съобразени с изискванията на МОН и насочени към повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти: предлага ги Академия за учители, където партнират  успешно екипите на Института и Детската академия на науките, изкуствата и спорта. Повече за програмите вижте на сайта на Академията.

Продължителността на всяко от обученията е 16 часа и участието носи по 1 кредит.