Седем програми за обучение, одобрени от МОН

Екипът на Детската академия на науките, изкуствата и спорта, съвместно със специалисти от Института по психология на групите, създаде Академия за учители и разработи 7 програми, съобразени с изискванията на МОН и насочени към повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Обучението по тези програми ще започне след началото на учебната 2017/2018 година. Продължителността на всяко от обученията е 16 часа и участието носи по 1 кредит.

За повече информация се свържете на тел. 0888 222 863.

Posted on: юли 30, 2017vnedialkova