За групите и хората

Имаме удоволствието да представим на вниманието на българския читател една книга за груповата анализа, която придобива все по-голяма популярност и разпространение като терапевтичен метод и инструмент за социален анализ. Тази малка по обем книга, базирана на мащабен изследователски проект, съдържа в себе си големи достойнства. ….Повече »

Чуждият е чужд само в далечината: Интерактивен модел за групова работа с темата за етническата принадлежност, стигматизацията и толерантността

Настоящото проучване се основава на опита на авторите при организирането на шест обучителни събития с помагащи професионалисти и доброволци от ромски и български произход. Обученията са реализирани главно по инициатива на Асоциация „Ная”, гр. Търговище за работа с жени от ромската общност, жертви на домашно насилие. Те се състояха от двудневни семинари, чиято цел беше да се изследват специфичните начини, по които представителите на двата етноса конструират груповата си идентичност в твърда опозиция спрямо „опасния друг”….Повече »

Трансформиране на организационната култура на силова институция в България

Повече от 25 години България се опитва да променя формата на функциониране на държавата и обществото, и характера на националните си институции. Т.нар. преход от тоталитаризъм към демокрация поставя на дневен ред темата за промяната от една страна в начина по който конституционно се променят характера и взаимоотношенията между различните власти в държавата, така и промяната на административно и ценностно ниво, която съпътства демократизирането на институциите и насърчава гражданското участие като цяло…..Повече »