,

Представяме ви обучителната програма

за първия от поредицата семинари на двугодишното сертифицирано обучение

в областта на психодинамичното разбиране за работа с групи.

Обучението се реализира от екип специалисти на Институт по психология на групите, България

и на Австрийската асоциация по групова динамика и групова психотерапия (ÖAGG).

Дизайн и интервенция I
Групова динамика, България
София, 4. – 5. септември 2019, 9-18 ч.

Как интервенират специалистите по групова динамика? Как създаваме рамката за групово-динамична работа? Кои неща са от съществено значение? В един двудневен семинар участниците ще имат възможност да се запознаят с основанията на групово-динамичните интервенции – чрез собствен опит, с помощта на модели и работа по случаи.

Цели на семинара:

 • Основни принципи на групово-динамичния дизайн и интервенции в работата на водещи и консултанти
 • Създаване на взаимовръзка с професионалните сфери на участниците
 • Прилагане на групово-динамични инструменти и модели в работата по случаи

Съдържание:

Основни принципи на групово-динамичната работа:

 • Минимална структура
 • Целенасочено провокиране на несигурност
 • Принципа на Тук & Сега
 • Ориентиране към процеса
 • Feedback

Инструменти и модели:

 • Вътрешно и външно обкръжение
 • Групово-динамично пространство
 • Ролева гъвкавост
 • Полева теория
 • Техники за интервенция

Целева група:
Всички, проявяващи интерес към групово-динамичните методи и работа в групи: работещи с екипи, педагози, консултанти, психолози, социални работници, мениджъри…
Кандидати за обучение по групова динамика в България

Обучители:

Едит Якоб

Специалист Организационно развитие (DUK), Треньор по групова динамика (ÖAGG), Организационен консултант (ÖAGG), супервизор (ÖVS), преподавател в Universität Innsbruck/Schloss Hofen по организационно развитие.

Катарина Варта

Треньор по групова динамика (ÖAGG), Консултант и управител на Виенския филиал на Технополис Груп, коуч, модератор.