Празник на психотерапията и връчване на годишните награди на БАП за 2023 г.

На 23.11.2023 г. Българската асоциация по психотерапия (БАП) връчи годишната награда за “Значим принос в психотерапията на България в полето на психотерапевтичната работа в групи“ на Златко Теохаров, Председател на УС на Института по психология на групите. Неговата енергия и усилия за утвърждаване, развиване и разпространяване на груповотерапевтичната практика изграждат значима част от фундаментите на съвременния професионален живот на терапевтичната общност в България. Наградата бe приета и като свидетелство за усилията и успехите на Института по психология на групите и на Психодрама институт Д.Е.А. в развитието на груповата парадигма. Повече за събитието вижте тук

Posted on: ноември 26, 2023vnedialkova