Политики и практики:

Публична защита на дисертацията на Иван К. Иванов ще се състои на 15ти декември в 13.00 ч. в Библиотеката на Нов Български Университет. Работата изследва проблема за политиките и практиките за трансформиране на организационната култура в силовите институции в сравнителен план и в неговите конкретни измерения. Повече за дисертацията вижте тук.