В обучителната си дейност се ръководим от разбирането за емоционалната, интерактивна и аналитична страна в процеса на постигане на смисъл и учене. Нашите обучения и тренинги включват методите на учене от собствения опит, обратна връзка за емоционалните преживявания в процеса на свързване с новото знание, рефлексия и анализ на груповия процес и динамика и др.

Преживелищно обучение

  • Посредством рефлектиране и осмисляне: Знанията ни ориентират в света. Практически насоченото обучение е не само ново знание, но и пречупване на знанието така, че новите предизвикателства и проблеми да могат самостоятелно да бъдат овладени.
  • Посредством емоционална въвлеченост: Новото съдържание не остава външна дреха само, ако участниците истински го преживеят и го свържат със собствената си личност. Теми от тяхната практика са добре дошли.
  • Практическа насоченост: Когато правя нещата, аз ги разбирам. Затова действените и ориентираните към опита методи са в основата на нашето обучение.

Рефлексия и анализ на груповия процес и динамика

  • Какво е съдържанието на темите и събитията, за които става дума?
  • Какъв е груповият процес и структурата на групата?
  • Каква е степента на груповата кохезия?
  • В коя фаза на развитие е групата и как това влияе на случващото се?
  • Какви са ролите на участниците и как се съчетават една с друга?

За повече информация: Ваня Недялкова, координатор направление Обучения към Института, nedialkova@pginstitut.com.