Първи обучителен модул

Период на провеждане: 4ти и 5ти септември 2019 г.

Водещи: Едит Якоб, Катарина Варта

Програмата представлява двугодишно сертифицирано обучение в областта на психодинамичното разбиране за работа с групи. Обучението в програмата се реализира от екип специалисти на Институт по психология на групите, България и Австрийската асоциация по групова динамика и групова психотерапия (ÖAGG). Предназначена е за специалисти с широк профил, работещи с групи  и екипи в разнообразни организационни и социални среди като: мениджъри на екипи и организации, предприемачи, HR специалисти, ръководители на проекти за промяна, политици, училищни и академични преподаватели, изследователи, социални работници, психолози, медицински специалисти, социолози, юристи, специалисти по вътрешна и международна сигурност и други.

След обучението в тази програма Вие ще можете:

  • Да разбирате и управлявате скритите процеси на взаимодействие в групите;
  • Да упражнявате информирано от динамиките на групата лидерство;
  • Да овладявате ситуации на конфликт и алиенация в организациите и екипите;
  • Да практикувате различни подходи за учене в група.

Програмата се основава на психо-динамичното разбиране за несъзнаваните процеси и конфликти в групите и предлага технологии за работа с груповите динамики чрез подхода „тук и сега”.

В хода на обучението си в тази програма Вие ще имате възможност:

  • Да се запознаете със съвременното знание за групите и екипите и приложението на груповодинамичния подход в различни сетинги и за разнообразни цели.
  • Да изпробвате себе си в ролята на водещ или ко-водещ на група.
  • Да получите консултация или супервизия на ситуации от собствената практика на управленец, водещ на група или обучител.
  • Да обсъдите възможности за практикуване на груповодинамичния подход в разнообразни организационни среди в България.

Обучението в програмата е съобразено с европейските стандарти за подготовка на специалисти по груповодинамична работа с групи. Това предполага 250 академични часа подготовка, разпределена в продължение на две години в интензивни двудневни семинари. Времето и интензивността на работата ще бъдат определени след формиране на групата и ще бъдат съобразени с възможностите и ограниченията на участниците в нея.

Програмата за 2019/2021г. стартира с първия си обучителен модул на 4ти и 5ти септември 2019 г. Участие можете да заявите по-долу. Срокът за подаване на заявки за участие е 10 август 2019 г.  След постъпване на заявката ви с Вас ще се свърже представител на екипа за развитие на програмата за интервю или предоставяне на допълнителна информация.

Таксата участие е 180 лева.  Можете да я заплатите по сметката на Фондация „Институт по психология на групите“: Банка ДСК, BG66STSA93000027030280 след одобрение на заявката Ви. Броят места, които можем да предложим за участие в първия модул е ограничен и заявките ще бъдат раглеждани и одобрявани текущо.  Срокът за заплащане на такса участие е до 30 август.

 

Създадена от Раул Шиндлер, чиято теория за групите намира световно признание, ÖAGG е най-голямата психотерапевтична обучителна организация в Австрия, член на WCP (World Council for Psychotherapy) и на  IAGP (International Association for Group Psychotherapy). Като част от тази програма през септември 2017 г. ИПГ и ÖAGG предложиха тридневен въвеждащ трениг семинар по групова динамика с водещи Хайнц Бауман и Корнелия Колрос-Гитенбергер.