ПРОГРАМА за подготовка на специалисти по ПСИХОДИНАМИЧНА РАБОТА С ГРУПИ

2023 – 2025

Период на провеждане: 2023 – 2025 г.

Програмата представлява двугодишно сертифицирано обучение към Института по психология на групите. Обучението в програмата се реализира от екип специалисти на Институт по психология на групите, България и е разработено съвместно с Австрийската асоциация по групова динамика и групова психотерапия (ÖAGG). Програмата е предназначена е за специалисти с широк профил, работещи с групи  и екипи в разнообразни организационни и социални среди като: мениджъри на екипи и организации, предприемачи, HR специалисти, ръководители на проекти за промяна, политици, училищни и академични преподаватели, изследователи, социални работници, психолози, медицински специалисти, социолози, юристи, специалисти по вътрешна и международна сигурност и други.

След обучението в тази програма Вие ще можете:

  • Да разбирате и управлявате скритите процеси на взаимодействие в групите;
  • Да упражнявате информирано от динамиките на групата лидерство;
  • Да овладявате ситуации на конфликт и алиенация в организациите и екипите;
  • Да практикувате различни подходи за учене в група.

Програмата се основава на психо-динамичното разбиране за несъзнаваните процеси и конфликти в групите и предлага технологии за работа с груповите динамики чрез подхода „тук и сега”.

В хода на обучението си в тази програма Вие ще имате възможност:

  • Да се запознаете със съвременното знание за групите и екипите и приложението на груповодинамичния подход в различни формати и за разнообразни цели.
  • Да изпробвате себе си в ролята на водещ или ко-водещ на група.
  • Да получите консултация или супервизия на ситуации от собствената практика на управленец, водещ на група или обучител.
  • Да обсъдите възможности за практикуване на груповодинамичния подход в разнообразни организационни среди в България.

Обучението в програмата е съобразено с европейските стандарти за подготовка на специалисти по груповодинамична работа с групи. Това предполага 250 академични часа подготовка, разпределена в продължение на две години в интензивни двудневни семинари. Времето и интензивността на работата ще бъдат определени след формиране на групата и ще бъдат съобразени с възможностите и ограниченията на участниците в нея.

Участие в програмата за 2023/2025 г. можете да заявите по-долу. Срокът за подаване на заявките за участие е 30 май 2023 г.  След постъпване на заявката ви с Вас ще се свърже представител на екипа за развитие на програмата за интервю или предоставяне на допълнителна информация.

Таксата участие е 240 лева за двудневен семинар.  Можете да я заплатите по сметката на Фондация „Институт по психология на групите“: Банка ДСК, BG66STSA93000027030280 след одобрение на заявката Ви. Броят места, които можем да предложим за участие в първия модул е ограничен и заявките ще бъдат раглеждани и одобрявани текущо.

ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ

7 + 1 = ?

Създаден през 2016 г., ИПГ е научно-изследователски институт за психология, психотерапия и социални изследвания, с национална и международна партньорска мрежа. В партньорство с ÖAGG, Институтът разви Програма за подготовка на специалисти по психодинамична работа с групи, следвайки утвърдени международни стандарти. Екипът на ИПГ, водещ програмата, е от  обучители по групова динамика, сертифицирани от ÖAGG.

Създадена от Раул Шиндлер, чиято теория за групите намира световно признание, ÖAGG е най-голямата психотерапевтична обучителна организация в Австрия, член на WCP (World Council for Psychotherapy) и на  IAGP (International Association for Group Psychotherapy).