График на занятията : 28.09.2017: 14.00 – 19.00 ч.
29.09.2017: 09.00 – 12.30 ч., 14.00 – 19.00 ч.
30.09.2017: 09.00 – 12.30 ч.
Осигурен е превод на български език.

Настоящият тренинг семинар има за цел:

  • да въведе участниците в преживяването и разбирането на динамиките в групите;
  • да направи възможно интерактивното социално учене, рефлексията в малка група и трансфера;
  • да опосредства придобиването на собствен опит и ученето от опита.

Водещи на семинара: Корнелия Колрос-Гитенбергер, Хайнц Бауман,  членове на ÖAGG (Австрийска асоциация за групова терапия и групова динамика)

Участието Ви в този тридневен семинар завършва със сертификат, официално издаден от Австрийската асоциация за групова терапия и групова динамика и Института по психология на групите.
Семинарът дава възможност да се запознаете и включите в двугодишно обучение по групова динамика, завършващо с диплома за групово-динамичен треньор, издадена от Австрийската асоциация за групова терапия и групова динамика, съвместно с Института по психология на групите.

Създадена от Раул Шиндлер, чиято теория за групите намира световно признание, Австрийската асоциация за групова терапия и групова динамика е най-голямата психотерапевтична обучителна организация в Австрия, член на WCP (World Council for Psychotherapy) и на IAGP (International Association for Group Psychotherapy).

Целта на обучението в групова динамика е:

  • придобиване на групово-динамични компетентности и способности за диагностициране и ефективно оформяне на групови процеси, както и за управление на лидерската и консултантската дейност;
  • интегриране на тези групово-динамични познания и опит в собствената практика с групи и организации.

Съдържателните равнища на обучението изследват:

  • диференцирано възприемане на картината за себе си и другия и тяхната рефлексия в груповия процес тук-и-сега;
  • опосредстване на когнитивни концепти и групово-динамична теория, които подпомагат структурирането на груповия опит;
  • оценка и приложение на груповия опит в контекста на собствената работа;
  • трениране на компетентности по отношение на дизайна и интервенцията.

Това обучение е насочено към хора, които в своята професионална дейност в психо-социалната, образователната, организационната и икономическа сфера, се намират в консултираща, подпомагаща или обучаваща позиция спрямо групи и организации.