Период на провеждане: 23.06.2017 – 25.06.2017

Час на започване: 09.30 часа

Обучението по супервизия, съобразено с изискванията на Европейския професионален съюз, покрива едно широко поле: от класическия мениджмент-коучинг до съпровождане на организационните промени в групи, фирми и институции.

От централно значение е схващането, че работата с клиентите се основава на едно дълбинно разбиране за организацията, т.е. винаги става дума за супервизия в организации. Следователно фокусът винаги е върху работата, а не върху личния живот – развиване на компетентности, работен морал и етика, подобряване на квалификацията, решаване на проблеми, ситуации на вземане на решения, мениджмънт на конфликти, осъществяване на цели.

По време на този семинар можете:

  • да добиете представа за дефиниции, цели, различни сетинги и методи на супервизия в организации;
  • да преживеете себе си в ролята на супервизор;
  • да се срещнете наживо със супервизия в групата /ще бъдат разглеждани случаи, които Вие ще поставите/;
  • да обсъдите възможности за разгръщане на супервизията в България
  • да се запознаете с плана за едно обучение по супервизия в България, изградено съобразно насоките на Европейския професионален съюз за супервизия;
  • да се запишете за първата част на обучението по супервизия.

Водещ на семинара Елизабет Алдер:

  • обучаващ супервизор и водещ семинари за супервизия и организационно консултиране към Австрийски институт за групова терапия и групова динамика, до март 2013 г. ръководител на секция и ръководител обучения;
  • обучаващ супервизор, водещ семинари и ръководител обучения в Украйна;
  • коуч и супервизор (Австрийско дружество по супервизия);
  • консултант към Австрийската стопанска камара.