Програма за подготовка на специалисти по психодинамична работа в групи за 2023/2025 г.

Период на провеждане: 2023 – 2025 г.

Програмата представлява двугодишно сертифицирано обучение в областта на психодинамичното разбиране за работа с групи. Обучението в програмата се реализира от екип специалисти на Институт по психология на групите, България и е разработено съвсестно с Австрийската асоциация по групова динамика и групова психотерапия (ÖAGG)…Повече »

Програма за подготовка на специалисти по психодинамична работа в групи за 2019/2021 г.

Период на провеждане: 2019 – 2021 г.

Програмата представлява двугодишно сертифицирано обучение в областта на психодинамичното разбиране за работа с групи. Обучението в програмата се реализира от екип специалисти на Институт по психология на групите, България и Австрийската асоциация по групова динамика и групова психотерапия (ÖAGG)…Повече »

Първи тридневен семинар от поредицата „Групова и екипна супервизия“

Период на провеждане: 28ми, 29ти и 30и юни 2019 г.

„Като консултантска професия супервизията се фокусира върху взаимодействието между хората, професионалните им задачи и организациите. Осигурява достатъчно пространство и време, за да отрази професионалното функциониране в сложни ситуации и служи главно за развитието на хора, екипи и организации…Повече »

Първи тридневен семинар от поредицата „Индивидуална супервизия в организационен контекст“

Период на провеждане: 26ти, 27ми и 28ми януари 2018 г.

„Като консултантска професия супервизията се фокусира върху взаимодействието между хората, професионалните им задачи и организациите. Осигурява достатъчно пространство и време, за да отрази професионалното функциониране в сложни ситуации и служи главно за развитието на хора, екипи и организации…Повече »

Въвеждащ семинар: Групова динамика

Период на провеждане: 28.09.2017 – 30.09.2017

Час на започване: 14.00 часа на 28.09, 9.00 часа за останалите два дни

Това обучение е насочено към хора, които в своята професионална дейност в психо-социалната, образователната, организационната и икономическа сфера, се намират в консултираща, подпомагаща или обучаваща позиция спрямо групи и организации.. …Повече »

Въвеждащ семинар: Супервизия и организационно консултиране

Период на провеждане: 23.06.2017 – 25.06.2017

Час на започване: 09.30 часа

Обучението по супервизия, съобразено с изискванията на Европейския професионален съюз, покрива едно широко поле: от класическия мениджмент-коучинг до съпровождане на организационните промени в групи, фирми и институции. …Повече »