Конференция на Австрийската асоциация по групова динамика и психотерапия (OAGG) в Грац

Екип от ИПГ присъства на ежегодната конференция на Австрийската асоциация по групова динамика и психотерия (OAGG), която се проведе в околностите на Грац миналата седмица. Трима представители на института взеха активно участие в дискусиите и работните сесии, проведени по време на тридневния семинар, по покана на колегите ни от Австрия.

Работната тема на семинира бе: „Аз виждам това, което ти не виждаш“. Бяха представени теми, свързани със спецификите и подходите на групово-динамичния тренинг, груповата анализа и психодрамата.

По време на семинара екипът на ИПГ проведе и работна среща с представители на Австрийската асоциация по групова динамика и психотерия (OOGG).

Взехме решение да изработим програма за съвместна работа и обучения на български групови треньори и терапевти, с идеята в близко бъдеще тя да стартира в България.

В задълбочаването на професионалното ни партньорство ни води идеята за утвърждаване на европейски стандарти в обучението и сертифицирането на групово-динамични треньори и терапевти в България.