Екипът на Института по психология на групите целенасочено изучава природата на взаимоотношенията, развитието и трансформацията на социалните системи – организации, общности, групи и други. Стремежът ни е да развиваме научното знание и да предлагаме реално работещи отговори на предизвикателствата пред:

 • управлението и лидерството;
 • емоционалния живот на индивидите в организациите;
 • междугруповите и междуобщностни взаимоотношения;
 • реализирането на политиките и гражданското участие.

Методологията на научните проучвания, с които екипът ни се ангажира, включва технологиите на изследване чрез действие (action research); съчетаването на социологически, психологически, психоаналитични и други научни парадигми в изследователски подходи като психо-социалното проучване и социоанализата; системният организационен и ролеви анализ; преживелищни, рефлексивни и визуални методи на проучване. Често този вид проучвания са част от по-голяма задача като управленско консултиране, супервизия на екипи или обучение на групи професионалисти или граждани.

Институтът предлага:

За организациите:

 • Мониторинг, външна независима оценка и планиране на програми и служби в областта на здравеопазването, образованието, социалната работа и други.
 • Оценка на оперативната структура, организационната култура и управлението на на организации от бизнеса и публичните институции.
 • Оценка на персонала – подбор, мотивация, свързаност с работната задача и професионалната роля и други.
 • Консултиране и изготвяне на проект за научно изследване – дизайн, методология, анализ на данните.

За политиките:

 • Анализ на политики и планиране на политически програми за действие.
 • Изучаване на вътрегрупови, междугрупови и общностни отношения.
 • Изготвяне на стратегии за гражданско участие и проследяване на реализацията им.

За повече информация: Антоанета Матеева, координатор направление Изследвания към Института, mateeva@pginstitut.com