Елементи на релационната групова психотерапия

С лекцията на Д-р Петер Потоф „Елементи на релационната групова психотерапия“  във Военния клуб, на 5 ноември от 17.30 ч. избра да заяви присъствие Институтът по психология на групите.

Основен акцент в изложението му бе опитът за изграждане на мост между рецепцията на Фукс за груповата анализа, която по своята същност е интерсубективно конструирана, и модерните интерсубективно-релационни концепции. След десетилетия на противопоставяне, а отчасти и враждебно-съпернически отношения, едно същностно приближаване, интеграция и взаимно обогатяване сега изглеждат възможни. Централни теоретични елементи на модерната психоанализа се поставят в отношение към груповата анализа и биват подкрепени с клинични примери. Лекцията бе представена на английски език, с превод на български.

Д-р Петер Потоф е психиатър, психотерапевт, индивидуален и групов психоаналитик и обучаващ. През 2015 г. наследява Йосиф Жакет като водещ на „голямата група“ в най-значимите за немско езичното пространство групово-психоаналитични семинари към обучителния институт IAG Бон, Германия. Публикациите му са свързани с теми като интерсубективност в психоанализата и груповата анализа, индивидуална и групова терапия, базирана на процесите на ментализация, супервизия в психиатрични институции, сексуално насилие и др.