, ,

Да учиш на консултиране: лекция на Проф. Томас Швингер през април

„Всеки учител трябва да се научи да спре да обучава, когато дойде време за това.”
/Брехт/
Публична лекция по покана на ИПГ и Психодрама институт ДЕА изнесе Проф. Томас Швингер на 12ти април 2018 г. в Арменския културен дом в София.  Насочена бе към хора, които в  професионалната си дейност в психо-социалната, образователната, организационната и икономическа сфера, се намират в консултираща, подпомагаща или обучаваща позиции спрямо групи и организации.
Изложението проследи опита на автора с консултирането и с обучението в консултиране.
Централната теза бе: бъдещият консултант ще намери своя път, а задачата на обучението е съпровождане в откриването на смисъла. Да стигнеш до своята собствена вътрешна идея и да я разгърнеш, това по същество е Хумболтовата идея за Университета. Обучението далеч надхвърля опосредстването на специфични познания и умения. То се нуждае от истинска
среща в смисъла на Бубер и Морено, от оформянето на метода така, че да съответства на собствената личност и да прави възможна автентичността. С други думи: задълбоченото учене трябва да бъде последвано от диалектическо снемане на наученото и откриване на собствената форма – така, както стъпките на един танц трябва да паснат към собственото тяло.
Томас Швингер е професор по социална терапия във Висшето училище за приложни науки Дармщадт /Evangelische Fachhochschule Darmstadt/, психодрама-терапевт, обучаващ психодрама терапевт и супервизор, дългогодишен научен ръководител на Психодрама Морено Институт в Юберлинген.