Въвеждащ семинар по супервизия и организационно консултиране

Въвеждащ семинар по супервизия и организационно консултиране организира ИПГ на 24ти и 25ти юни. Съобразена с изискванията на Европейския професионален съюз, темата на семинара е ориентирана към едно обширно поле: от класическия мениджмент-коучинг до съпровождане на организационните промени в групи, фирми и институции.
От централно значение е схващането, че работата с клиентите се основава на едно дълбинно разбиране за организацията, т.е. винаги става дума за супервизия в организации. Следователно фокусът винаги е върху работата, а не върху личния живот – развиване на компетентности, работен морал и етика, подобряване на квалификацията, решаване на проблеми, ситуации на вземане на решения, мениджмънт на конфликти, осъществяване на цели.

Водещ на семинара бе Елизабет Алдер, обучаващ супервизор и водещ семинари за супервизия и организационно консултиране към Астрийски институт за групова терапия и групова динамика), до март 2013 г. ръководител на секция и ръководител обучения; обучаващ супервизор, водещ семинари и ръководител обучения в Украйна; коуч и супервизор (Австрийско дружество по супервизия) и консултант към Австрийската стопанска камара.