,

Въвеждащ семинар по групова динамика

Въвеждащ семинар по групова динамика организира ИПГ от 28ми до 30ти септември. Насочен е към хора, които в професионалната си дейност в психо-социалната, образователната, организационната и икономическа сфера, се намират в консултираща, подпомагаща или обучаваща позиция спрямо групи и организации.

Семинарът има за цел да: въведе участниците в преживяването и разбирането на динамиките в групите; да направи възможно интерактивното социално учене, рефлексията в малка група  и да опосредства придобиването на собствен опит и ученето от опита.

Водещи на семинара са Корнелия Колрос-Гитенбергер и Хайнц Бауман, членове на ÖAGG (Австрийска асоциация за групова терапия и групова динамика). Създадена от Раул Шиндлер, чиято теория за групите намира световно признание, Австрийската асоциация за групова терапия и групова динамика е най-голямата психотерапевтична обучителна организация в Австрия, член на WCP (World Council for Psychotherapy) и на IAGP (International Association for Group Psychotherapy).

Участието в семинара завършва със сертификат на Австрийската асоциация за групова терапия и групова динамика и Института по психология на групите. То дава възможност за включване в двугодишно обучение по групова динамика, завършващо с диплома за групово-динамичен треньор от Австрийската асоциация за групова терапия и групова динамика, съвместно с Института по психология на групите….Повече »